Warning: include(../timeshow.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ecotourism/public_html/blog/readblog.php on line 128

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../timeshow.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/ecotourism/public_html/blog/readblog.php on line 128
annthekop 
www.ecotourism.msu.ac.th/blog
 
 
     
  ชื่อ : BaLaGu
  E-mail : annthekop@hotmail.com
  จำนวนเรื่อง : 29
  จำนวนผู้ชม : 16 ค้นหา BLOG :
 
   
ย้อนกลับ
โครงการสอบใบขับขี่ (ครั้งที่ 9 )
ผู้เขียน : BaLaGu, ผู้อ่าน : 389
2009-08-11
11:55:42

                                         ประกาศ 

 

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับขนส่งจังหวัดมหาสารคาม

จัดโครงการสอบใบขับขี่ (ครั้งที่ 9) โดยมีหลักฐานดังนี้

   1.             สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด

   2.             สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

   3.             ใบรับรองแพทย์ ที่ออกให้โดยสถานพยาบาล ของรัฐเท่านั้น 1 ชุด

   4.             สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล 1 ชุด 

            *****เฉพาะบุคคลที่ยังไม่เคยมีใบขับขี่ (เท่านั้น)*****

ส่งหลักฐานได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต ชั้น 1 โรงอาหารกลาง ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 14 สิงหาคม 2552

วันที่ 14 สิงหาคม 2552 ตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง  ***ฟรี***

วันที่ 15 สิงหาคม 2552 อบรมและสอนใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ที่ตึกคณะวิทยาศาสตร์ ห้อง SC – 100 เวลา 08.00-16.00 น.

 ณ โรงอาหารกลาง กองกิจการนิสิต (เขตพื้นที่ขามเรียง) เวลา 09.00 – 18.00 น.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             BaRaGu

 

  

 

 อ่านความคิดเห็น